Nhiệm vụ thăng cấp (Characte Advancement)


Một khi đã đạt được cấp độ cần thiết, bạn sẽ có cơ hội để thăng cấp. Lần thăng cấp này sẽ thay đổi danh hiệu của bạn cũng như tạo cho bạn năng lực để sử dụng nhiều loại vũ khí mạnh. Đây cũng là dịp để chứng tỏ khả năng của bạn cho lần thực hiện nhiệm vụ “Thân phận anh hùng” trong tương lai.
Cách thực hiện và các món đồ yêu cầu

Nhiệm vụ thăng cấp từ Nữ tu Sevina


* Cấp độ tối thiểu dành cho Chiến Binh, Phù Thủy và Tiên Nữ để thực hiện nhiệm vụ là 150


* Người chơi phải đến gặp và nói chuyện với Sevina để nhận nhiệm vụ


* Nữ tu Sevina sống tại Devias.


* Nhiệm vụ được chia thành 2 phần. Nhân vật phải hoàn tất cả 2 phần mới được thăng cấp


* Phần 1 yêu cầu nhân vật đi tìm Cuộn sách đế vương và phí tổn 1 triệu zen

- Có thể tìm thấy Cuộn sách đế vương bằng cách hạ gục quái vật ở Lost Tower tầng 1


* Sau khi tìm thấy Cuộn sách đế vương, nhân vật phải quay về gặp Sevina để trao nó cho cô ta và nhận 10 điểm thưởng cùng với phần 2 của nhiệm vụ* Phần 2 của nhiệm vụ yêu cầu nhân vật tìm các món đồ tùy thuộc vào loài (Chiến Binh – Thanh gươm gãy, Phù Thủy – Linh hồn phù thủy, Tiên Nữ – Nước mắt tiên nữ). Có thể tìm thấy các món đồ này ở các tầng của Lost Tower.


• Sau khi tìm được món đồ và trao nó cho Nữ tu Sevina, nhiệm vụ của nhân vật đã hoàn tất

o Sevina sẽ tặng thêm 10 điểm thưởng và sẽ thăng cấp cho nhân vật của người chơi như sau:

• Chiến Binh -> Hiệp Sĩ (Hiệp sĩ bóng đêm -> Hiệp sĩ toàn năng)
• Phù Thủy > Pháp Sư (Pháp sư bóng đêm -> Pháp sư toàn năng)
• Tiên Nữ > Thánh Nữ (Tiên nữ -> Tiên nữ quyền năng)Nhiệm Vụ 220 ( Chiếc Nhẫn Vinh Quang )

Marlon ở Lorencia, Devias, Noria – Người giao nhiệm vụ Chiếc Nhẫn Vinh Quang (Hero Status Quest - Marlon)


* Cấp độ tối thiểu để các nhân vật làm nhiệm vụ Thân phận anh hùng là đạt đến 220 lvl và đã thực hiện nhiệm vụ thăng cấp


* Marlon sẽ giao cho Pháp Sư và Thánh Nữ 1 yêu cầu, riêng Hiệp Sĩ là 2 yêu cầu


* Yêu cầu thứ nhất là tìm Nhẫn danh dự và phí tổn là 2 triệu zen. Có thể tìm thấy Nhẫn danh dự ở Sa mạc chết (Tarkan)


* Sau khi trao cho Marlon Nhẫn danh dự, nhân vật mới kết thúc nhiệm vụ

o Marlon sẽ thưởng cho người chơi ở cấp độ 220 một điểm nâng cấp
o Nhưng nếu người chơi hoàn tất nhiệm vụ ở cấp độ 250, họ sẽ được nhận đến 30 điểm thưởng.


* Đối với Hiệp Sĩ, Marlon sẽ yêu cầu thực hiện thêm 1 nhiệm vụ - đi tìm Viên ngọc cổ. Phí tổn cho nhiệm vụ là 3 triệu zen. Viên ngọc cổ cũng có thể tìm thấy ở Sa mạc chết


* Sau khi trở về gặp Marlon cùng với Viên ngọc cổ, Hiệp Sĩ sẽ được thưởng 1 kỹ năng liên hoàn ( Combo ) và các nhân vật khác có thể học được Tuyệt Chiêu ( Skill ) mới yêu cầu cấp độ 220.


[Nhẫn danh dự]


[Viên ngọc cổ]