Chào các bạn!
Sau đây là thông tin phân bố cấp bậc của các Set đồ giáp trụ cũng như vũ khí, giúp các bạn hiểu rõ hơn để đăng ký nhận thưởng sự kiện.

Chủng tộc Giáp trụ
Phù Thủy Cấp 1: set Vải Thô
Cấp 2: set Xương
Cấp 3: set Nhân sư
Cấp 4: set Ma Thuật
Cấp 5: set Triệu Hồn
Cấp 8: set Ma Vương
Cấp 7: set Ánh Trăng
Cấp 8: set Thần Ma (380 Level)
Chiến Binh Cấp 1: set Da, Đồng
Cấp 2: set Trâu Xanh
Cấp 3: set Thiên Kim, Thiết Phiến
Cấp 4: set Hoả Long
Cấp 5: set Hắc Long, Phượng Hoàng
Cấp 6: set Hắc Điểu
Cấp 7: set Thần Long
Cấp 8: set Quyền Năng (380 Level)
Tiên Nữ Cấp 1: set Lụa, Trinh nữ
Cấp 2: set Thiên Thanh
Cấp 3: set Ngọc Bích
Cấp 4: set Kim Ngân
Cấp 5: set Giai Nhân
Cấp 6: set Thánh Nữ
Cấp 7: set Nữ Thần
Cấp 8: set Thái Bình (380 Level)
Đấu Sĩ Cấp 4: set Phong Vũ
Cấp 5: set Lôi Phong
Cấp 6: set Cuồng Phong
Cấp 7: set Hỏa Thần
Cấp 8: set Hồng Long (380 Level)
Chúa Tể Cấp 3: set Thiết Ma
Cấp 4: set Huyền Thiết
Cấp 5: set Hắc Vương
Cấp 6: set Chí Tôn
Cấp 7: set Hoàng Kim
Cấp 8: set Thái Dương (380 Level)
Chủng tộc Vũ khí
Phù Thủy Câp 1: Gậy Xương, Gậy Tiên, Gậy Rắn
Cấp 2: Gậy Sét, Gậy Đầu Lâu
Cấp 3: Gậy Ma Thuật, Gậy Phục Sinh
Cấp 4: Gậy Lôi Phong, Gậy Hủy Diệt
Cấp 5: Gậy Triệu Hồn, Gậy Hỏa Long
Cấp 6: Gậy Kundun
Cấp 7: Gậy Thiên Sứ, Gậy Mãng Xà
Cấp 8: Gậy Thần Ma (380 Level)
Chiến Binh Cấp 1:
Cấp 2:
Cấp 3: Kiếm Điện, Hỏa Đao
Cấp 4: Kiếm hủy diêt, Rìu Hỏa Long, Kiếm Băng
Cấp 5: Thiên Tử kiếm
Cấp 6: Cuồng Phong Đao, Thiên Ma Kiếm
Cấp 7: Ỷ thiên đao, Vuốt Quỷ
Cấp 8: Đao Quyền Năng (380 Level)
Tiên Nữ Cấp 1: Cung Bạc, Nỏ Rắn
Cấp 2: Nỏ Thiên Thanh, Nỏ Kim Ngân
Cấp 3: Mai Hoa cung
Cấp 4: Nỏ Thánh
Cấp 5: Cung Thiên Mệnh, Nỏ Hỏa Long
Cấp 6: Cung Thiên Thần, Nỏ Thánh Nữ
Cấp 7: Mỹ Nhân Cung, Nỏ Thánh Nữ, Cung Thần Ưng
Cấp 8: Cung Thái Bình (380 Level)
Đấu Sĩ Cấp 4: Lôi Phong đao
Cấp 5: Ảo Ảnh đao
Cấp 6: Hỏa Tinh Kiếm
Cấp 7: Đao Sinh Mệnh
Cấp 8: Đao Hồng Long (380 Level)
Chúa Tể Cấp 2: Quyền trượng Chiến
Cấp 3: Quyền trượng Thép
Cấp 4: Quyền trượng Bóng Tối
Cấp 5: Quyền trượng Tối Cao, Quyền trượng Kim Cương
Cấp 6: Quyền trượng Đại Vương, Quyền trượng Thiên Tử
Cấp 7: Quyền Trượng Băng Giá
Cấp 8: Quyền trượng Thái Dương (380 Level)